Beskrivelse

Solsorten er en spurvefugl, der er udbredt over store dele af Europa, dele af Asien, Australien og New Zealand.

Solsorten er meget let at kende. Hannen er glinsende sort med undtagelse af en lille gul ring omkring øjet og et orangegult næb. Hunnen har en mere mørkebrun farve, og på næbbet ses ofte bare en enkelt gul plet.

Solsorten er kendt for sin dybe og melodiske sang, der høres både morgen og aften. Solsorten har mange forskellige kald. Eksempelvis høres en hysterisk skingren, når den tager flugten, eller et højt fint kald, når hannen skal markere sit territorium overfor andre hanner. Dette kald bruges også som en advarsel for andre solsorte, hvis der er en rovfugl i nærheden.

Solsorten yngler gerne i beboede områder mellem april og august. De fleste danske solsorte er standfugle, men en del hunner og ungfugle trækker mod sydvest om vinteren. Hannen bliver ofte tilbage for at forsvare sit territorium. Solsorten lever i denne periode af nedfalden frugt og bær, og derfor bosætter den sig ofte i villahaver med frugttræer og buske. Mange solsorte sulter og fryser ihjel om vinteren, og nogle siger derfor, at solsorten er skrøbelig.