Beskrivelse

På trods af kraftig tilbagegang indenfor de seneste år er den smukke hættemåge stadig et ganske almindeligt syn i den danske natur. I sommerdragten er den let at kende på det røde næb og den karakteristiske hætte, som har givet mågen dens navn.

Hættemågen er en lille måge på cirka 38 cm, der findes fra Vest- og Nordeuropa gennem Asien og til Stillehavskysten.

Herhjemme findes den i langt størstedelen af landet, men den er dog afhængig af små øer og holme i søer, ved fjorde eller ved kysten, hvor den samler sig for at yngle i etablerede kolonier. Hovedparten af de danske hættemåger er trækfugle, der trækker til Vesteuropa for at overvintre allerede i juli. Til gengæld får vi også besøg af trækgæster fra Østersøområdet, der bliver helt indtil oktober. Det sker dog ofte, at nogle af de danske hættemåger bliver i landet hele året, og derfor kan vi træffe hættemågen på alle årstider.

Hættemågen begynder sin redebygning sidst i april, og det er både hannen og hunnen, der udruger æggene og fodrer ungerne.

Hættemågen kendes desuden som en meget larmende måge, der altid kan høres, hvis den er i nærheden.