Beskrivelse

Rødspætten, en fladfisk der findes overalt i de danske farvande. Desuden udbredt fra Middelhavet til Island og Hvidehavet.
Rødspætten er ofte brunlig på oversiden med et grønligt skær og med spredte rødlige pletter, og undersiden er hvid. Begge øje findes normalt på fiskens højre side. Den kan blive op til 100 cm, men de danske rødspætter bliver sjældent mere end 50 cm.
Rødspætten foretrækker at leve på steder, hvor bunden består af sten, sand og grus. Den lever af børsteorme og muslinger, og er desuden mest aktiv om natten, mens dagtimerne tilbringes med at skjule sig på bunden. Rødspætten skifter farve efter bundens farver og strukturer, og dens største fjender er krabber og torsk.
Gydningen foregår i 20-50 meters dybde fra januar til juni. Æggene flyder op til overfladen og klækkes efter 2-3 uger.
Rødspætten er en god spisefisk med hvidt, fast kød.